Kosten voor het laten maken van een muurschildering

 

Hoeveel het kost om een muurschildering te laten maken is afhankelijk van het volgende:

  • Hoe groot wilt u dat de muurschildering wordt?
  • Wat en waar is de ondergrond waarop de schildering komt?
  • Wilt u een eenvoudige- of meer een gedetailleerde tekening/schildering?
  • Heeft u zelf een plaatje van wat u op de muur wilt of wilt u advies daarin?

En in verband met de reisafstand: in welke woonplaats komt de muurschildering? (nb: voor opdrachten binnen de Hoekse Waard worden geen reiskosten berekend)

 

 

Als u via het contactformulier een zo’n volledige mogelijke omschrijving opstuurt van de muurschildering die u wilt, kan er door Parlemúr een berekening  van de kosten worden gemaakt. De berekening wordt in grote lijnen gebaseerd op de grootte van de schildering, de kosten van de te gebruiken materialen en het aantal uur dat nodig zal zijn om de schildering te maken. De prijsopgave is vrijblijvend.